מס בארה”ב על מכירת דירה בארץ – התשלומים ותהליך הדיווח

אזרח ארה״ב וישראל המתגורר בישראל ומוכר דירת מגורים בפטור, ייתכן ויהיה חייב להתחייב מבס על רווח ההון שלו בארה״ב. לא מעט אזרחי ארה״ב המתגוררים וחיים בישראל, חייבים לדווח ל-IRS (רשות המיסים האמריקאית). הם יהיו חייבים לדווח על כלל ההכנסות שלכם, כולל רווח ממכירת דירה בישראל. גם מכירה זו צריכה להיות מדווחות בדוח השנתי המוגש אל רשות המיסים האמריקאית.

 

אפשריות אי תשלום מס על מכירה דירת מגורים

רשות המיסים האמריקאית (IRS) מאפשרת לא לשלם מס על מכירת דירת מגורים בשני תנאים עיקריים: מבחן הבעלות ומבחן המגורים. מבחן הבעלות מתבסס על כך שעל המוכר להיות הבעלים של דירה למשך כשנתיים מתוך חמש השנים שקדמו למכירה. מבחן המגורים מתבסס על כך שהמוכר לא התגורר בדירה במשך שנתיים עקב מצב רפואי מוצדק וייתכן ויקבל פטור מופחת. יהיה ניתך להאריך תקופה של חמש שנים עד לעשר שנים, וגם יהיה ניתן להאריך את התקופה במידה והמוכר עבר מדירתו להתגורר במוסד סיעודי.

 

גובה הפטור

גבוה הפטור יהיה עשוי להגיע ל-500,000 $ לזוגות המגישים דוח משותף ולפחות אחד מבני הזוג יעמוד מבחן הבעלות, וזאת אם שניהם עומדים במבחן המגורים בנכס. הפטור המקסימלי עבור אדם לא נשוי הוא עד 250,000 $. במקרה ובמשך שנתיים שמסתיימות במועד המכירה האזרח עשה שימוש כלשהו בפטור, הפטור עשוי להיות לא זמין, זאת אפילו אם הוא עומד במבחן השימוש והבעלות.

 

למה חשוב להגיש דוח מס בארה״ב

הכנסות של שכירות מנדל״ן בארה״ב בידי משקיעים זרים, מסווגת על ידי קוד אמריקאי כהכנסות שחל עליהן מס בשיעור אחיד של 30% על ההכנסה ברוטו. הסיווג הזה מחייב את המשקיעים לדווח על הכנסתם משכר הדירה בארה״ב. ברירית המחדל תהיה שחובת המס מחובת על סכום ההכנסה ברוטו, לכן על כל הכנסה של משקיע בנדל״ן בארה״ב תהיה חובת מס ועליו לדווח על ההכנסה וגם לשלם את המס עליה.

הגשת הדוחות עלולות להיות מורכבות ולא כל אדם, בטח מי שלא אזרח אמריקאי, יודע כיצד להגיש אותן. לרוב אנשים רבים אינם יודעים שיש להם חובת דיווח על נכסים שונים בחו״ל ולעיתים רבות עלולות לגרור במשך שנים רבות חובות שאינם מודעים עליהם. לכן מאוד מומלץ לקבל סיוע בהגשת דוחות ל- IRS וכך להימנע ממצבים שעלולים להיות לא נעימים בעתיד מול רשות המיסים האמריקאית.

 

בואו נסכם

השקעה בארה״ב מערבת בתוכה הרבה ענייני מיסוי ובירוקרטיה. גם בארה״ב וגם בישראל מומלץ להיוועץ ולהיעזר ברואה חשבון המכיר את התחום ויודע הכל על דיני המס והבירוקרטיה בשתי המדינות הללו. רואה חשבון עשוי להיות לעזר בכל מה שקשור בטיפול בענייני מיסוי ובירוקרטיה ולהעניק לכם שקט נפשי מלא בכל מה שקשור לטיפול מול רשות המיסים האמריקאית ולתת לכם הכוונה מלאה בתחום.

דירה בישראל