מטרופולין

מטרופולין – חברה פרטית אשר מפעילה תחבורה ציבורית בכל הארץ.
מטרופולין לוגו